Vé tàu lửa Sài Gòn Đi Thanh Hóa SE2 SE4 SE6 SE8 SE10

704,000

Vé tàu lửa Sài Gòn Đi Thanh Hóa SE2 SE4 SE6 SE8 SE10
SÀI GÒN-THANH HÓA:SE8
Ngồi cứng điều hòa: 654.000
Ngồi mềm điều hòa: 857.000
Giường nằm khoang 6 điều hòa: 1.049.000
Giường nằm khoang 4 điều hòa: 1.341.000
704.000 VNĐ
Còn hàng