Giá vé giờ tàu lửa Đà Nẵng đi Sài Gòn

50,000

Giá vé giờ tàu lửa Đà Nẵng đi Sài Gòn
ĐÀ NẴNG – SÀI GÒN:SE21
TG đi 09:31
TG đến 02:08
Ngồi cứng điều hòa:
Ngồi mềm điều hòa:
Giường nằm khoang 6 điều hòa:
Giường nằm khoang 4 điều hòa:
50.000 VNĐ
Còn hàng