Giá vé giờ tàu lửa Vinh đi Sài Gòn

380,000

Giá vé giờ tàu lửa Vinh đi Sài Gòn
VINH – SAI GON: SE1
Ngồi cứng điều hòa:
Ngồi mềm điều hòa: 500.000
Giường nằm khoang 6 điều hòa: 690.000
Giường nằm khoang 4 điều hòa: 1.240.000
380.000 VNĐ
Còn hàng