Vé tàu lửa Sài Gòn Đi Hà Nội SE2 SE4 SE6 SE8 SE10

738,000

Vé tàu lửa Sài Gòn Đi Hà Nội SE2 SE4 SE6 SE8 SE10
SÀI GÒN – HÀ NỘI: SE8
Ngồi cứng điều hòa: 688.000
Ngồi mềm điều hòa: 908.000
Giường nằm khoang 6 điều hòa: 1.044.000
Giường nằm khoang 4 điều hòa: 1.378.000
738.000 VNĐ
Còn hàng

[wpcc-iframe src=”https://web.archive.org/web/20220808092459if_/https://www.facebook.com/plugins/share_button.php?href=https://taulua.net/ve-tau-lua-sai-gon-di-ha-noi-se2-se4-se6-se8-se10.html&layout=button&size=small&width=76&height=20&appId” width=”76″ height=”20″ style=”border: none; overflow: hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowtransparency=”true” allow=”encrypted-media”]