Giá vé giờ tàu lửa Nha Trang đi Sài Gòn

200,000

Giá vé giờ tàu lửa Nha Trang đi Sài Gòn
NHA TRANG – SÀI GÒN: SE7
Ngồi cứng điều hòa: 200.000
Ngồi mềm điều hòa: 350.000
Giường nằm khoang 6 điều hòa: 510.000
Giường nằm khoang 4 điều hòa: 590.000
200.000 VNĐ
Còn hàng