Vé tàu lửa Sài Gòn Đi Diêu Trì SE2 SE4 SE6 SE8 SE10 SE22 SQN2

318,000

Vé tàu lửa Sài Gòn Đi Diêu Trì SE2 SE4 SE6 SE8 SE10 SE22 SQN2
SÀI GÒN-DIÊU TRÌ: SE8
Ngồi cứng điều hòa: 268.000
Ngồi mềm điều hòa: 354.000
Giường nằm khoang 6 điều hòa: 425.000
Giường nằm khoang 4 điều hòa: 561.000
318.000 VNĐ
Còn hàng