Vé tàu lửa Sài Gòn Đi Đà Nẵng SE2 SE4 SE6 SE8 SE10

482,000

Vé tàu lửa Sài Gòn Đi Đà Nẵng SE2 SE4 SE6 SE8 SE10
Sài Gòn-Đà Nẵng:SE8
Ngồi cứng điều hòa: 432.000
Ngồi mềm điều hòa: 566.000
Giường nằm khoang 6 điều hòa: 708.000
Giường nằm khoang 4 điều hòa: 905.000
482.000 VNĐ
Còn hàng