Vé tàu lửa Sài Gòn Đi Bình Thuận SE8 SPT2 SE22 SE10 SE4 SQN2 SE2

145,000

Vé tàu lửa Sài Gòn Đi Phan Thiết Bình Thuận
SÀI GÒN-BÌNH THUẬN:SE8 – 06h00
Ngồi cứng điều hòa: 95.000
Ngồi mềm điều hòa: 125.000
Giường nằm khoang 6 điều hòa: 155.000
Giường nằm khoang 4 điều hòa: 205.000
145.000 VNĐ
Còn hàng