Vé tàu lửa Hà Nội đi Đông Hà SE1 SE3 SE5 SE7 SE9 SE19

333,000

Vé tàu lửa Hà Nội đi Đông Hà SE1 SE3 SE5 SE7 SE9 SE19
HÀ NỘI-ĐÔNG HÀ: SE7
Ngồi cứng điều hòa: 283.000
Ngồi mềm điều hòa: 373.000
Giường nằm khoang 6 điều hòa: 471.000
Giường nằm khoang 4 điều hòa: 691.000
333.000 VNĐ
Còn hàng