Tại taulua.net, việc mua sắm trực tuyến trở nên thật dễ dàng với các hình thức thanh toán tiện lợi và linh hoạt: Trả bằng thẻ ATM nội địa

Hướng dẫn chi tiết cách thức thanh toán

Trả bằng thẻ ATM nội địa
Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Trả bằng thẻ ATM nội địa trong phần Phương thức thanh toán.
Ngay sau khi nhận được đơn hàng, taulua.net sẽ kiểm tra giao dịch thanh toán. Nếu giao dịch chưa thành công, taulua.net sẽ liên lạc với bạn để thông báo. Nếu giao dịch thành công, taulua.net sẽ tiến hành thực hiện đơn hàng ngay và giao hàng trong thời gian quy định.